Enhetlig terminologi möjliggör visning av provsvar

2020-11-17Nyheter

Nu blir det enklare för invånare och vårdpersonal i Region Gävleborg att ta del av provsvar från mikrobiologiska laboratorieundersökningar.

Region Gävleborg är först i Sverige med att visa provsvar från samtliga mikrobiologiska undersökningar i E-tjänsterna Journalen via 1177 vårdguiden och Nationell Patientöversikt (NPÖ). Användning av en standardiserad terminologi och NPU-koder gör det möjligt för regionen att skicka provsvaren strukturerat. Därmed kan fler typer av provsvar visas i de nationella tjänsterna på ett resurseffektivt och patientsäkert sätt.

Pågående Covid-19 pandemi innebär att stora mängder mikrobiologiska prover analyseras och en stor mängd provsvar genereras. Att på ett enkelt sätt kunna göra dessa provsvar tillgängliga för såväl vårdpersonal hos andra vårdgivare som för invånare i regionen är av särskild stor nytta. Equalis har bidragit till att göra detta möjligt genom att arbeta tillsammans med regionen med implementering av NPU-koder inom klinisk kemi, immunologi och mikrobiologi. Arbetet utfördes inom ramen för ett projekt som bedrivits i samarbete mellan Region Gävleborg, Inera, Socialstyrelsen och Equalis.

-Vi på Equalis är stolta över att ha hjälpt region Gävleborgs vårdpersonal och invånare att enkelt och säkert kunna se provsvar för Covid-19 och andra mikrobiologiska analyser, säger Equalis VD, Mathias Karlsson.