Prislista

Här hittar du information om deltagaravgifter för kvalitetssäkringsprogram.

Prislista - Equalis, DEKS, ECAT Foundation och Labquality 2019

Prislista - QCMD 2019

Prislista - UK NEQAS Microbiology 2019 - 2020

Dessa priser gäller för svenska deltagare. Deltagare som anmäler sig till program arrangerade av Equalis via Noklus, DEKS respektive Labquality, hänvisas till prislistor från respektive organisation. Övriga internationella deltagare hänvisas till vår engelska prislista.