Distributionsplan

Observera att förändringar i planerna kan förekomma på grund av den rådande situationen med smittspridning av covid-19. Vid inställda eller uppskjutna omgångar kommer anmälda deltagare att meddelas per e-post.

Provmaterial skickas ut till anmälda deltagare och omgångarna öppnas för svarsregistrering enligt distributionsplaner nedan.

Equalis samt DEKS, ECAT Foundation och Labquality 2022

UK NEQAS Microbiology 2022 - 2023