Distributionsplan

Här finns information om när det är dags för externa kontroller inom de kvalitetssäkringsprogram som distribueras av Equalis

Provmaterial skickas ut till anmälda deltagare och omgångarna öppnas för svarsregistrering enligt distributionsplaner nedan. Förändringar i planerna kan förekomma under året, så var noga med att använda aktuell version. Vid inställda eller uppskjutna omgångar kommer anmälda deltagare att meddelas per e-post.

Från och med 2023 lanseras en ny interaktiv distributionsplan för kvalitetssäkringsprogram från Equalis och några av våra samarbetspartners, där du som deltagare kan skapa din egen personliga planering med de omgångar som är intressanta just för dig.

Kvalitetssäkringsprogram från Equalis, DEKS, ECAT Foundation och Labquality 2023 - Ny interaktiv plan

Kvalitetssäkringsprogram från Equalis, DEKS, ECAT Foundation och Labquality 2022 

Kvalitetssäkringsprogram från UK NEQAS Microbiology 2023 - 2024 

Kvalitetssäkringsprogram från UK NEQAS Microbiology 2022 - 2023 

Kvalitetssäkringsprogram från QCMD, se QCMD's webbplats