Prislista

Här hittar du information om deltagaravgifter för kvalitetssäkringsprogram.

Prislista - Equalis, DEKS, ECAT Foundation och Labquality 2023

Prislista - UK NEQAS Microbiology 2023 - 2024

Prislista - QCMD: Befintliga svenska deltagare hittar priserna vid inloggning i QCMD-portalen. Nya svenska deltagare ombeds kontakta Equalis för prisuppgift.

Dessa priser gäller för svenska deltagare. Deltagare som anmäler sig till program arrangerade av Equalis via Noklus, DEKS respektive Labquality, hänvisas till prislistor från respektive organisation. Övriga internationella deltagare hänvisas till vår engelska prislista.