Portal för virtuell mikroskopi

Bildarkiv med inskannade bilder av färgade vävnadssnitt

Via länken nedan når du vår portal för virtuell mikroskopi, som är ett bildarkiv med färgade vävnadssnitt. I bildarkivet finns bland annat inskannade bilder från kvalitetssäkringsprogrammet för histopatologiska tekniker. Deltagarna i programmet kan använda bilderna som stöd vid utvärdering av sina resultat.

Portal för virtuell mikroskopi

 

Läs mer om kvalitetssäkringsprogrammet för histopatologiska tekniker.