Distributionsplan

I våra distributionsplaner hittar du information om när kontroller skickas ut och när omgångarna är öppna

Provmaterial skickas ut till anmälda deltagare och omgångarna öppnas för svarsregistrering enligt distributionsplaner nedan. Förändringar i planerna kan förekomma under året, så var noga med att använda aktuell version. Vid inställda eller uppskjutna omgångar kommer anmälda deltagare att meddelas per e-post.

Från och med 2023 lanseras en ny interaktiv distributionsplan där du som deltagare kan skapa din egen personliga planering med de omgångar som är intressanta just för dig. I den interaktiva distributionsplanen hittar du information om kvalitetssäkringsprogrammen från Equalis, samt om de program vi distribuerar från DEKS, ECAT Foundation och Labquality.

Interaktiv distributionsplan

Nedan finns information om de kvalitetssäkringsprogram från UK NEQAS Microbiology och QCMD som vi distribuerar till mikrobiologiska laboratorier i Sverige.

Distribution schedule UK NEQAS Microbiology 2023 - 2024 

Distribution schedule UK NEQAS Microbiology 2022 - 2023 

För information om utskickssdatum från QCMD, se QCMD's webbplats