Tolkning av rapporter

Efter avslutad omgång i ett kvalitetssäkringsprogram får du som deltagit en rapport där ditt resultat jämförs med ett förväntat resultat och med övriga deltagares resultat. När tillämpligt ingår även en bedömning av resultatets kvalitet i förhållande till kvalitetsmål. Vi använder ett flertal olika typer av rapporter i kvalitetssäkringsprogrammen. Nedan hittar du informationsblad om några av dem.

Metodöversikt – Numerisk

Resultatrapport – Numerisk

Resultatinformation – Kvalitetsindikatorer inom patologi

Behöver du hjälp att tolka dina rapporter?
Ring oss på telefon 018-490 31 00 så hjälper vi dig.