Distributionsplan

I våra distributionsplaner hittar du information om när kontroller skickas ut och när omgångarna är öppna

Provmaterial skickas ut till deltagare och omgångarna öppnas för svarsregistrering enligt distributionsplaner nedan. Förändringar i planerna kan förekomma under året, så var noga med att använda aktuell version. Vid inställda eller uppskjutna omgångar kommer anmälda deltagare att meddelas per e-post.

I distributionsplanen kan du som deltagare skapa din egen personliga planering med de omgångar som är intressanta just för dig. I distributionsplanen hittar du information om kvalitetssäkringsprogrammen från Equalis, samt om de program vi distribuerar från DEKS, ECAT Foundation och Labquality.

> Distributionsplan

Titta på vår YouTube film för mer information om hur du som deltagare kan skapa din egen personliga planering med de omgångar som är intressanta just för dig: Interaktiv distributionsplan

Nedan finns information om de kvalitetssäkringsprogram från UK NEQAS Microbiology och QCMD som vi distribuerar till mikrobiologiska laboratorier i Sverige.

Distribution schedule UK NEQAS Microbiology 2024 - 2025 

Distribution schedule UK NEQAS Microbiology 2023 - 2024 

För information om utskickssdatum från QCMD, se QCMD's webbplats