Användbara tips för enkelt deltagande

Här finns information om hur du hittar vilka kvalitetssäkringsprogram ni är anmälda till och vilka undersökningar som ingår, samt hur du skriver ut svarsblanketter vid behov.

Equalis Online

På Equlis Online hittar du information om vilka kvalitetssäkringsprogram ni är anmälda till och där framgår även programmets artikelnummer.

  1. Klicka på "Logga in" (alt hänglås) uppe i högra hörnet på Equalis webbplats.
  2. Skriv in användarnamn och lösenord
  3. Klicka på fliken "Ditt deltagande"

Mer information samt instruktionsfilmer, användarmanual och rekommenderad programvara finns att läsa på sidan Om Equalis Online

Vid provmottagningen

  • För att underlätta sorteringen av Equalis provmaterial kan ni lägga till antingen ett instrument eller en person som provmaterialmottagare. Denna kommer då att skrivas ut på ytterförpackningen. Ni kan lägga till en mottagare via detta formulär: Ändra deltagaruppgifter
  • I Equalis distributionsplan kan du se vilka veckor provmaterialet för ett kvalitetssäkringsprogram ska skickas ut. Då kan ni vara förberedda och planera in kontrollen i schemaläggningen.
  • Kvalitetssäkringsprogram och labkod (kundnummer) finns på adressetiketten på försändelsen. Labkoden är viktig att hålla koll på, då den behövs vid kommunikation med Equalis.

Som hjälp vid analysen

  • I de flesta hanteringsföreskrifterna finns det en tabell med samtliga undersökningar i kvalitetssäkringsprogrammet som kan användas för att anteckna resultat innan de registreras på Equalis Online. Denna tabell går att kopiera om man exempelvis behöver anteckna resultat från flera olika instrument.
  • Du kan enkelt skriva ut svarsformuläret från Equalis Online för att anteckna analysresultaten på innan de registreras, samt se vilka analyser som ska utföras. Välj ”Översikt” i resultatformuläret och klicka sedan på "Skriv ut".