Kvalitetssäkring av patientnära ultraljud

Programmet vänder sig till verksamheter i Sverige som utför patientnära ultraljud och kommer att bestå av två omgångar per år med olika fokusområden.

Patientnära ultraljud, även kallad POCUS (Point-of-care-ultrasound), är riktade ultraljudsundersökningar som utförs på t.ex. akutmottagningar och intensivvårdsavdelningar. Fokusområden som ingår i programmet är framför allt hjärta, lunga och buk. Andra områden kan komma att ingå i framtiden. 

Alla deltagare bedömer samma bildmaterial i ett webbaserat bildvisningsprogram och registrerar sina svar hos oss. Deltagarna får återkoppling i form av rapporter med kommentarer från utvalda sakkunniga inom området. Enskilda deltagares resultat är anonymiserade. 

Läs mer här!

Information om extern kvalitetssäkring och nyttan med att delta hittar du här. 

Mer information om hur anmälan till ett kvalitetssäkringsprogram går till kan du hitta i vår film på Youtube: