Kvalitetssäkring av patientnära ultraljud

Nu startar vi ett program för patientnära ultraljud. Den första omgången är kostnadsfri och vänder sig till dig som utför patientnära hjärtultraljud.

Patientnära ultraljud, även kallad POCUS (Point-of-care-ultrasound), är riktade ultraljudsundersökningar som utförs på t.ex. akutmottagningar och intensivvårdsavdelningar. Programmet vänder sig till verksamheter i Sverige som utför patientnära ultraljud. Förutsatt att intresset är tillräckligt stort planeras programmet bli återkommande, och såväl hjärtultraljud som andra fokusområden och organ är då tänkta att ingå.

Den första omgången innehåller ett urval av ekokardiografiska bilder/registreringar med tillhörande fallbeskrivning. Alla deltagare bedömer samma bildmaterial i ett webbaserat bildvisningsprogram och registrerar sina svar hos oss. Deltagarna får återkoppling i form av rapporter med kommentarer från utvalda sakkunniga inom området. Enskilda deltagares resultat är anonymiserade.

Läs mer här!

Information om extern kvalitetssäkring och nyttan med att delta hittar du här. 

I denna korta film visar vi hur anmälan går till: