Kvalitetssäkring av dynamisk spirometri

Säkerställ kvaliteten av dynamisk spirometri - Just nu erbjuder vi ett kampanjpris på den första omgången för nya deltagare i programmet.

Spirometri är ett samlingsbegrepp för ett antal lungfunktionsundersökningar som bygger på mätningar av andningsvolymer och flöden i vila och under arbete. Dynamisk spirometri utförs och bedöms bland annat på laboratorium och vårdcentraler.

Provmaterialet i Equalis kvalitetssäkringsprogram för dynamisk spirometri består av digitala undersökningsresultat med tillhörande fallbeskrivning. Alla deltagare i programmet bedömer samma bildmaterial i ett webbaserat bildvisningsprogram. Resultaten registrerar deltagarna på vår webbplats. Det är möjligt att lämna ett gemensamt samt enskilda svar från individuella bedömare. Upp till fem individuella bedömare ingår i deltagaravgiften per anmäld enhet. Återkoppling sker i form av rapporter med kommentarer från utvalda sakkunniga inom området. Enskilda deltagares resultat är anonymiserade.

Programmet vänder sig till verksamheter i Sverige som utför och/eller bedömer dynamisk spirometri, och har en omgång per år.

Kampanjpris 
790 SEK för en omgång, hösten 2022

Kampanjpriset gäller vid anmälan senast 15 augusti 2022, därefter gäller ordinarie pris enligt aktuell prislista (1580 SEK/ år för 2022). När du anmäler dig programmet måste du avanmäla dig efter omgångens slut om du inte vill vara med i nästa utskick.

> Läs mer om programmet och hur du anmäler dig