Kvalitetssäkring av dynamisk spirometri

Säkerställ kvaliteten av dynamisk spirometri genom att delta i vårt program för dynamisk spirometri.

Spirometri är ett samlingsbegrepp för ett antal lungfunktionsundersökningar som bygger på mätningar av andningsvolymer och flöden i vila och under arbete. Dynamisk spirometri utförs och bedöms bland annat på laboratorium och vårdcentraler.

Provmaterialet i Equalis kvalitetssäkringsprogram för dynamisk spirometri består av digitala undersökningsresultat med tillhörande fallbeskrivning. Alla deltagare i programmet bedömer samma bildmaterial i ett webbaserat bildvisningsprogram. Resultaten registrerar deltagarna på vår webbplats. Det är möjligt att lämna ett gemensamt samt enskilda svar från individuella bedömare. Upp till fem individuella bedömare ingår i deltagaravgiften per anmäld enhet. Återkoppling sker i form av rapporter med kommentarer från utvalda sakkunniga inom området. Enskilda deltagares resultat är anonymiserade.

Programmet vänder sig till verksamheter i Sverige som utför och/eller bedömer dynamisk spirometri, och har en omgång per år.

> Läs mer om programmet och hur du anmäler dig